News Update :
Home » » Nắp thùng xe Colorado

Nắp thùng xe Colorado

Penulis : Hà Nguyễn on Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013 | 21:39

Nắp thùng xe bán tải các hãng: Hilux, Triton, Navara, Ranger, BT50, Colorado

Các mẫu lắp:- Np thùng thp mang cá (SCR)
- Np thùng thp vai Inox
- Np thùng cao (GSE)
- Np thùng cao dáng Land Rover (xe Navara)
- Np thùng cao dáng X6 (xe Hilux)
- Np thùng thp m 90 đ, mang cá (Tt c các xe)
- Np thùng thp m 90 đ, không vai, không thanh th thao
- Np thùng cao dáng Audi                           
Share this article :

Đăng nhận xét