News Update :
Home » » Hình ảnh nắp chụp thùng xe bán tải tại kho của Danggia Auto

Hình ảnh nắp chụp thùng xe bán tải tại kho của Danggia Auto

Penulis : Hà Nguyễn on Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014 | 23:39

Nắp chụp thùng xe bán tải tại kho Đặng Gia Auto, sản phẩm nắp thấp, cao hàng Alpha Thái Lan và Carryboy Thái Lan.

Quy trình lắp thùng:
. Đặt hàng: Khách hàng đặt mẫu nắp thùng, mã màu sơn (có thể đặt trước 2 triệu để sơn)
. Sơn màu: Thời gian sơn và chờ khô khoảng 1 ngày.
. Lắp đặt (khoảng 30 phút)
Share this article :

Đăng nhận xét