News Update :
Home » » Bán tải Ford Ranger Wildtrak 3.2L màu bạc 18G mới

Bán tải Ford Ranger Wildtrak 3.2L màu bạc 18G mới

Penulis : Hà Nguyễn on Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014 | 00:21

Hình ảnh Ford Ranger Wildtrak 3.2L Màu Bạc 18G mới nhất của khách hàng tới lắp nắp thùng GMX-R.


GMX-R mở 90 độ - mở Điện
GMX-R mở 45 độ - Mở Cơ

GMX-R khi đóng
Ngoài ra mẫu nắp GMX-R xe màu bạc 18G, còn màu 33J không thể thiếu.


Ford Ranger 2014 với khoảng mười mẫu nắp cho tất cả các phiên bản kể cả Ford Ranger Wildtrak 3.2L.

Share this article :

Đăng nhận xét